CZ:
EN:
P H B - 12  
visibility - viditelnost, očividnost, dohlednost
budget - rozpočet, zásoba
schedule - rozvrh, plán, seznam
jsem šťastný i'am happy
Potkal jsem Matta v hospě. I meet Matt at the pub.
Jdu se pokat z Mattem. I'm going to meet Matt.
Setkám se s Mattem v hospě. I'm meeting Matt at the pub.
Mám setkáni s Mattem v hospodě. I have a meeting at the pub with Matt.
Rád by si zastihl ... ? ( setkání ) Do you want to catch up for ...?
Kdy maš domluvenou schůzku? How do you arange a meeting?
V klidu, žádný "panky". I had a Quiet one.
Šlo to. I went soft.
Bylo to na pochcání. I went hard (on the piss).
»   visibility ¤ viditelnost, očividnost, dohle;   budget ¤ rozpočet, zásoba;   schedule ¤ rozvrh, plán, seznam;   patrnost ¤ visibility;   visibility ¤ viditelnost;   oznámení ¤ notification;   přehled ¤ owerview;   dostupnost ¤ availability;   HOW ¤ JAK;   WHAT ¤ JAKÝ;      « 
19.7.2019